Taras Szewczenko jednoczy narody – Międzynarodowy konkurs projektowy

Do wiadomości miłośników Szewczenki na całym świecie!
Indywidualnie lub za pośrednictwem MKOl uczestnicy rejestrują się pod linkiem: cutt.ly/fPjs7Ws
Uczestnicy muszą zarejestrować się niezależnie lub za pośrednictwem lokalnego komitetu organizacyjnego pod adresem: cutt.ly/fPjs7Ws

https://www.facebook.com/FundacjaCPU/posts/360326392760915