O nas

Nazwa Fundacji w języku polskim: FUNDACJA CENTRUM POLSKO-UKRAIŃSKIE

Prezes: Mykola Shpakovskyi (pierwszy po lewej)

Nasza Fundacja została zarejestrowana w 2008 roku w Polsce pod numerem KRS: 0000308235 (kliknij tutaj aby pobrać nasz dowód rejestracyjny)

Naszym organem nadzorczym jest Minister Spraw Zagranicznych RP.

Ukraina jest tam, gdzie Ukraińcy.

Nasze podejście

Misja i wizja

 1. inicjowanie działań lub współpracy w przedsięwzięciach mających na celu promocję kultury polskiej i ukraińskiej;
 2. inicjowanie działań lub współpracy w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju współpracy między Polską a Ukrainą;
 3. inicjowanie działań lub współpracy w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie;
 4. podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnialności osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w szczególności aktywizacja zawodowa i społeczna mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz Ukraińców chcących pracować lub studiować w Polsce;
 5. działania mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy;
 6. inicjowanie działań lub współpracy w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy przyczyniającej się do rozwoju współpracy między Polską a Ukrainą;
 7. działalność edukacyjną, naukowo-techniczną, naukową, szkoleniową, doradczą i kulturalną;
 8. inicjowanie działań lub współpracy w projektach na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce i na Ukrainie;
 9. promocja Polski i Ukrainy;
 10. wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży akademickiej;
 11. inicjowanie działań lub współpracy w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa oraz ważnych zagadnień gospodarczych i społecznych;
 12. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 13. rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą oraz tworzenie klastrów;
Zainspiruj się

Nasze najlepsze projekty